Links

Revista Badebec (teoría literaria)

Revista Jennifer (arte, cultura)

Revista Ex Libris (estudios literarios)

Revista Orbis Tertius (teoría literaria)

No Retornable (arte, cultura, literatura)

Kamandi (comics)

Centro de Estudios de Narratología